"СТИХОВЕ И СЛЕДИ" - Анжела Минкова

из "СТИХОВЕ И СЛЕДИ"
2001


1. Отказа Музата да седне
на трона златен с облегалка от небе-
за нея вече сътворен.

Реши след кратко взиране:
ще наруши това й действие
дизайна скучен, на който е навикнала-
предлаган от клиентите предишни.

И тъжни сме без нея с трона-
два охлюва седефени седят на него-
празни и без блясък ,
и без обятията на водата.

2.Любовта ми беше
само от зеници-като котка сляпа.
Знаех в космоса къде е-
винаги и без усилия,
без погледи специални.

Най-накрая появи се ти-
цялата полепнала със моите мисли.
Хванах ти ръката и поехме бавно
към зениците на Бога.

3. Вчера внезапно се спрях
между явния и тайния смисъл.

Дърпаха ме двамата-
всеки искаше признание.

Доводи се вадеха отвсякъде,
всеки бе на ход.

Слънцето тогава ме погледна
снизходително, и войната прекрати.

Но пък идваше Луната...

Обувките, Борис Данков

из "Енигма"


...С които съм вървял

по улици и паркове.

Стоял съм сам

по спирки и перони.

Седял съм

в ресторанти и кина.

Минавал съм

през подлези.

Изкачвал съм

задъхан стъпала.

Или съм чакал някого

на ъгъла за да му кажа:

- Здравей! Обичам те!Или: - Благодаря!...


Попей ми, Цанко Церковски

из " Избрани произведения"


Попей ми, Радке, попей ми,

попей ми да те послушам,

попей ми, ала не пей ми

за нашите стари войводи,

що са били, умрели

за нашата мила свобода;

а викни, Радке, запей ми

за нашите нови делии,

делии - делибашии,

за нашите калем харсъзи,

дето ни в земя върлуват,

старо и младо разплакват,

с тежки данъци отрупват,

нови вериги й приготвят

за нови черни робове.

Попей ми, Радке байова, 

попей ми, либе хувабо;

когато чуя д апееш

таз нова песен хубава,

сърце ми трепва, подскача,

очи ми блясват, заиграват,

уста неволно зашепват,

на стих се думи изливат,

в песни се стонът превръща,

гласът на вихъра избликва

и литва, и се понася

далеко в китни дъбрави,

в крайречни росни ливади;

леят се скърби тогава,

леят се черни ядове,

леят се и се разпръсват

по тия равни полета;

полски ги птички дочуват,

дочуват и ги подемат,

пак литват и ги отнасят

горе във сини небеса

при бурни черни облаци

и сал тогава на воля

аз нови песни нагласям

за наште нови времена

и по-високо възпявам

народни черни теглила.